GMAT-(Graduate Management Admission Test) Sınavı

GMAT-(Graduate Management Admission Test) Sınavı

--Reklam--

Şimdilerde yurt dışında işletme dalında master yapmak isteyen öğrenciler GMAT(Graduate Management Admission Test) sınavına girmektedir.Sınavın dili İngilizce’dir. Sınavın amacı, sayısal, sözel ve analitik problem çözme yeteneğinizi; İngilizce’yi kullanabilme ve okuduğunuzu anlama seviyenizi ölçmektir.işte bu sınav nedir? ve ne işe yarar? GRE sınavında neler sorulur? Puanı nasıl hesaplanır? gibi sorulara cevap bulduk…

--Reklam--

GMAT, İşletme dalında Master Programı (MBA) olan 131 okulun oluşturduğu Graduate Management Admission Council (GMAC) tarafından yönlendirilen ve Educational Testing Service (ETS) tarafından gerçekleştirilen bir sınavdır.

GMAT,sözel, sayısal ve analitik yetenekleri ölçmeyi amaçlayan bir sınavdır ve okullara başvuran öğrencilerin işletme ve ilgili diğer alanlar üzerine Yüksek Lisans Eğitimi alma yeterliklerini belirlemede yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

GMAT sınavı, işletme ve ilgili alanlardaki bilgi yeterliği, lisans eğitiminde belirli bir alanda edinilen bilgileri, motivasyon, yaratıcılık insan ilişkileri gibi karakter özelliklerini veya diğer bir alandaki yeterliliği ölçmeyi amaçlayan bir sınav değildir.

GMAT sınavı broşürlerine ve örnek sorularına www.gmat.org adresinden ulaşabilirsiniz.

GMAT Amerika’daki Yüksek Lisans ve Doktora Programlarının İşletme,Yönetim bölümlerine başvuracak öğrencilerin girmesi gereken bir sınavdır.

GMAT sınavı çoktan seçmeli (Sözel ,Sayısal ) ve Kompozisyon (Analytical Writing Asessment) olmak üzere 2 bölümden oluşmaktadır.

Sözel

Sayısal

41 soru

37 soru

75 dk.

75 dk.

Sınav Başvuru Merkezi :

Educational Testing Service,
P.O. Box 6103 Princeton,
NJ 08541-6103, U.S.A. Tel: 609-771-7330,
Fax: 609-883-4349

GMAT Sınavları Nerede ve Ne Zaman Yapılır?

Bilgisayarlı GMAT CAT sınavları Kuzey Amerika’daki 400’e yakın sınav merkezi ile Kuzey Amerika dışında ülkelerde yapılmaktadır. Sınav merkezleri genelde üniversiteler, kolejler, bazı liseler, ETS ofisleri ve Sylvan Teknoloji Merkezleri’nde yer alır. Kuzey Amerika dışındaki bilgisayar ağının gerekli yeterliliğe ulaşamadığı yerlerde GMAT sınavları hala kağıt üzerinde yapılmaktadır.

GMAT sınavlarının kağıt kalemle yapıldığı zamanlarda yılda ancak üç kere düzenlenebilen bu sınav, günümüzde bilgisayar merkezlerinde her ayın üç haftasında sürekli olarak yapılmaktadır. Test saatleri ve günleri sınavı yapan merkezler arasında değişiklik gösterebilir. GMAC, sınav merkezlerinin yıl boyunca haftanın altı günü ve günde 10 saat açık kalmasını sağlamaya çalışmaktadır. Sınav için başvuruda bulunduktan hemen sonraki iki gün içinde sınava girebileceğiniz gibi, sınav merkezine yapılan başvuruların yoğunluğuna göre birkaç hafta beklemek zorunda da kalabilirsiniz.

GMAT İçin Nasıl Kayıt Olunur ?

Bilgisayara dayalı GMAT sınavına test merkezlerinden bir randevu alarak kayıt olabilirsiniz.
Bunu yaparken aşağıdaki yollardan herhangi birisini kullanabilirsiniz:

– Doğrudan sınav merkezlerinden birini arayabilirsiniz.
– GMAC web sitesi www.gmac.com vasıtasıyla kısa bir süre sonra internet üzerinden (Visa, MasterCard, ya da American Express Kartları ile) kayıt yaptırmak mümkün olacaktır.

GMAT Sınavına Tekrar Giriş

GMAT’a istediğiniz kadar girebilirsiniz, aynı ay içinde iki kez giremezsiniz. Örneğin, Kasım ayının herhangi bir gününde GMAT’a girdiyseniz, Aralık ayının herhangi bir gününde tekrar girebilirsiniz. Bütün tekrarlar için benzer prosedürler geçerlidir.

GMAT Sınavının İptali

Sınavdaki performansınızdan memnun kalmadıysanız ve bu sınavdan alacağınız puanın kayıtlara geçmesini istemiyorsanız sınavı iptal ettirebilirsiniz. Bu iptal işlemini henüz sınav sırasında ya da sınavdan hemen sonra kendiniz yapabilirsiniz. Bunun yanında, sınav esnasında mola verdiğinizde belli bir sürenin aşılması durumunda sınavınız yapılan bir uyarıdan sonra hemen kendiliğinden iptal olacaktır. Sınav sonrasında resmi olmayan test sonuçları öğrenildiği takdirde bu sınavın iptali artık mümkün olmamaktadır. Gayri resmi sınav sonucunun alınmadığı durumlarda ise sınava girdiğiniz günden itibaren bir hafta içinde sınavınızın iptalini isteyebilirsiniz. Okullara gönderilen sınav sonuç belgelerinde iptal edilen sınavlara ilişkin bilgiler de yer alır, fakat sınav iptalinin kabul aşamasında öğrenciler açısından herhangi bir dezavantajı yoktur.

GMASS İçin Kayıt Olma

GMASS-The Graduate Management Admission Search Service (Lisansüstü İşletme Programlarına Kabul Araştırma Servisi), MBA adayı öğrencilere part-time ve full-time işletme okulları, kabul prosedürleri ve burs olanakları hakkında GMAC tarafından bilgilendirme amacıyla verilen bir hizmettir. Bu servise kayıt olduğunuz takdirde işletme okullarının posta listelerine adınız eklenir ve bu okullar hakkındaki bilgiler size otomatik olarak ulaştırılır. GMAC, gelecekte GMASS hizmetini bir, iki ve üç aylık periyotlar halinde vermeyi düşünmektedir.

GMAT bulletin istemek ya da GMAT hakkındaki sorularınız için ETS ile bağlantı kurabilirsiniz:

Telefon: 1-800-GMAT-NOW veya (609)771-7330
E-posta: gmat@ets.org
Web: www.gmac.com
Posta Adresi: GMAT Educational Testing Service P.O. Box 6103
Princeton, New Jersey 08541-6103
Kurye ya da ekspres dağıtım adresi: Distribution and Receiving Center
225 Phillips Blvd. Ewing, NJ 08628-7435 USA

GMAT testinin amacı

Lisansüstü İşletme Kabul Sınavı (Graduate Management Admission Test – GMAT), kabul görevlilerine, danışmanlara ve MBA adayı öğrencilere lisansüstü düzeyde bir işletme eğitimi almak için gerekli akademik yeterlikler hakkında bir fikir vermek amacıyla hazırlanmaktadır. GMAT, kabul aşamasında göz önünde bulundurulan unsurlardan sadece biridir. Lisans derecesi genel not ortalaması, profesyonel iş deneyimi, tavsiye mektupları ve kişisel ifade gücünü ölçen ‘essay’/ başvuru yazılarıyla birlikte değerlendirilen GMAT sınav sonuçları MBA programlarına kabul edilecek öğrencileri belirlemek için kullanılır

GMAT sınavını kim hazırlar, kim uygular?

GMAT, Eğitsel Sınav Servisi (Educational Testing Service-ETS) tarafından Lisansüstü İşletme Eğitimi Kabul Konseyi (Graduate Management Admission Council – GMAC)‘nin de katkılarıyla hazırlanan bir sınavdır.

ETS sınav sistemini geliştirmek için araştırmalar da yürütmektedir.

GMAC işletme okullarının uygulayacakları politikaları ve kabul prosedürleri belirlemekte ve başvuruda bulunan adaylar için kılavuzlar hazırlamaktadır.GMAC lisansüstü işletme okulunun temsilcilerinin katılımıyla oluşur.

ETS ve GMAC, her ikisi de kamu kuruluşlarıdır.

GMAT, Lisansüstü İşletme Okullarına Kabul için Mutlaka Gerekli mi?

Dünya’da yaklaşık 850 Lisansüstü İşletme Okulu kabul edeceği öğrencilerin GMAT sınavında belli bir puanı aşması gerekmektedir. Bununla bırlıkte 450’ye yakın İşletme Okulu GMAT’ı zorunlu tutmamakla beraber kabul aşamasında dikkate almaktadır. Genellikle ABD dışındaki okullar kabul edecekleri öğrencileri GMAT’a göre daha hafif sınav sistemleri ya da değerlendirme araçları kullanarak belirler.

GMAT CAT ‘a Genel Bakış

Bilgisayarlı GMAT test sisteminin yapısı:

Sınav öncesi bilgisayar eğitim verilmektedir. Sınavda 60 dakikalık yazınsal analitik değerlendirme bölümü vardır. Bu bölümün 30 dakikası herhangi bir konu üzerine yazılan değerlendirme yazısı; 30 dakikası da bir tartışma konusunun analizi şeklindedir.

5 dakikalık teneffüsün ardından 75 dakikalık sayısal bölüme geçilir. Sayısal bölümde 23-24 soruluk problem çözümü, 13-14 soruluk veri yeterliliği kısımları vardır ve toplam soru sayısı 37’dir.

5 dakikalık teneffüsün ardından 75 dakikalık sözel bölüme geçilir. Sözel bölümde 14-15 soruluk eleştirel yaklaşım, 14-15 cümle düzeltme, 12-14 soruluk okuduğunu anlama kısımları vardır ve toplam soru sayısı 41’dir.

Toplam Sınav Süresi: 3 saat, 20 dakika

Yazınsal analitik değerlendirme sorularının belirli bir sırası yoktur.

Sayısal ve sözel bölümlerin de sırası belirlenmemiştir ve her iki bölümde de değişik tipteki sorular karışık olarak verilir.

9 sayısal 11 sözel ya da her iki bölümden 10’ar soru olmak üzere tüm sınavda toplam 20 soru puanlamaya dahil değildir.

Prosedürler:

Müsvedde kağıt kullanımına izin verilir ve gerektiğinde sınav merkezi tarafından tedarik edilir, fakat sınav sonunda sınav gözetmeni bütün kağıtları toplar.
Kurşun kalem kullanımına izin verilir ve gerektiği takdirde temin edilir.

Sessiz çalışan saatler kullanılabilir. Ancak bilgisayarlı test sistemi GMAT CAT’te kalan zaman her an ekranda gösterildiğinden ayrıca bir saate ihtiyacınız olmayacaktır.

Bilgisayar sisteminde herhangi bir soru ya da bölümü geçtikten sonra tekrar geri dönmenize izin verilmemektedir.

Eğer o anda bulunduğunuz bölüm için ayrılan zaman henüz dolmadan soruları cevaplandırmayı bitirirseniz ekrandaki DİĞER BÖLÜM – NEXT SECTION butonuna tıklayarak hemen bir sonraki bölümün sorularına geçebilirsiniz.

Sınav Öncesi Bilgisayar Eğitimi:

Sınav başlamadan önce sınav sırasında bilgisayarı gerektiği kadar kullanabilmeniz için bir alıştırma yapılır.
Fare kullanımı
Ekranın dikey olarak hareket ettirilmesi
Soruları cevaplandırma ve verdiğiniz cevapları değiştirme
Sorulara verdiğiniz yanıtların onaylanması
Bir sorudan diğerine geçme
Yazınsal analitik bölümler için gerekli olan ‘word’ işlemcisinin kullanımı
On-line yardıma ulaşma
Sınavın herhangi bir bölümünde o bölümle ilgili direktiflere erişim
Bu bilgisayar eğitimi sırasında eğer isterseniz örnek soruları cevaplandırmak suretiyle alıştırma da yapabilirsiniz.
Sınava geçmeden önce bilgisayar kullanma konusunda verilen bazı görevleri yerine getirerek gerekli yeterliliğe ulaştığınızı kanıtlamanız gerekecektir.

30’ar dakikalık Essay Bölümleri

GMAT sınavı, yazınsal becerilerinizin değerlendirildiği iki tane 30 dakikalık yazınsal analitik değerlendirme (Analytical Writing Assessment-AWA) bölümü içerir. Bu bölümler Sayısal ve Sözel sınav sorularından oluşan test bölümlerinden daima önce gelir.

1. Değerlendirme yazısı
2. Tartışma yazısı

Bu yazıların bilgisayarlı test sisteminin bir gereği olarak bilgisayarlardaki ‘word’ işlemcisi kullanılarak yazılması gerekir. Soruların el yazısı ile cevaplandırılmasına izin verilmemektedir.

Yazılan yazılar nasıl değerlendirilir?

GMAT sınavını değerlendiren insanlar değişik üniversite ve kolejlerin farklı akademik alanlarından gelen öğretim üyelerinden oluşur. Yazdığınız değerlendirme ve tartışma yazısı farklı kişiler tarafından okunur ve değerlendirilir. Yazınsal yetenekleriniz değerlendirilirken dört ana unsur göz önünde bulundurulur:

– İçerik: Destekleyici örnekler vererek her hangi bir konuyu ikna edici bir şekilde ve konu bütünlüğüne dikkat ederek savunabilme beceriniz.
– Organizasyon: Düşüncelerinizi bir bütün olarak düzenli bir şekilde ifade edebilme gücünüz.
– Dil: İngilizce’yi kullanma beceriniz. (Diksiyon, kelime yeterliliği ve sözcük kullanımı)
– Dilbilgisi: Kullandığınız yazılı İngilizce’nin cümle yapısı ve gramer açısından standartlara uygun olup olmadığı.

NOT: Bununla birlikte ‘Robo-Reader’ bilgisayar programı yardımıyla da yazdığınız essayler sentaks, imla, yazım kuralları ve diksiyon bakımından değerlendirilir. Fakat içerik bakımından bu şekilde değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu yüzden insanlar tarafından yapılan değerlendirme sonucunda bulunan ortalama sonuç ile bilgisayar tarafından yapılan değerlendirme sonucu bulunan puan arasında fark olması durumunda yazdığınız yazılar iki ayrı değerlendirme üyesi tarafından daha okunur. Sonuç olarak dört kişinin verdiği puanların ortalaması alınır.

Sınav Sonrası İşlemleri

3 saat, 40 dakika sonra GMAT CAT sınavının sona ermesinin hemen ardından bilgisayar sistemi size şunları soracaktır:

1. Gayri resmi bir sonuç raporu isteyip istemediğinizi değerlendirme (AWA) hariç bütün bölümler için). Böyle bir rapor talep ettiğiniz takdirde daha sonra sınav sonuçlarınızı iptal etme hakkınızı kaybetmiş olacaksınız.
2. Sınav sonuçlarınızın hangi okullara gönderilmesini istediğiniz (İşletme okullarının tam listesi verilecektir.)
3. Sınav deneyiminiz hakkında birkaç soru (Bu sorular daha sonraki GMAT sınavları için, hazırlayıcı kurum ETS’ye yeni fikirler vermeye ve sınavın daha da geliştirilmesini sağlamaya yöneliktir.)

Son olarak, sınav sonunda test merkezi tarafından size sağlanan müsvedde kağıtlarla kurşun kalemlerin iade edilmesi istenir.

Bilgisayara Dayalı GMAT Sistemi Nasıl Çalışıyor ?

GMAT sınavının hem sayısal hem de sözel bölümünde bilgisayar sistemi sizinle sürekli etkileşim içersindedir. Böylece yeteneklerinize ve bilgi birikiminize göre sınavın zorluk derecesi ayarlanmaktadır.

İlk sorular genelde orta zorlukta sorular olacaktır.İlk sorulara yanlış cevaplar verdiğiniz takdirde, GMAT CAT sistemi onlara göre daha kolay fakat içerik açısından değişebilen sorular yöneltir. Bu soruların doğru cevaplandırılması durumunda ise bilgisayar sistemi size daha zor ve yine içerik bakımından farklılık gösteren sorular soracaktır. Buradan hareketle herhangi bir bölümün sonunda karşınıza çıkan soruların baştakilere oranla yeteneklerinizi daha iyi ölçen, zorluk bakımından daha dengeli sorular olacağı söylenebilir. GMAT CAT sınavın zorluk derecesini ayarlarken soruların toplam sayısında herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır.

GMAT CAT bilgisayara dayalı sınav sisteminin öğrenci ile etkileşim kuran yapısının bir sonucu olarak sistemin puanlama yöntemi biraz karışık gelebilir. Sayısal ve sözel bölümlerin puanlamasında aşağıdaki üç faktör göz önünde tutulur:

1. Kaç soruyu doğru olarak cevaplandırdığınız,
2. Doğru cevapladığınız soruların zorluk derecesi,
3. Doğru cevaplarınızın soru tipleri ve farklı yeteneklerinizi ölçen bölümler arasındaki dağılımı.

Puanlama, Değerlendirme ve Sonuçların Tebliği:

GMAT CAT Nasıl Değerlendiriliyor ?

Bilgisayarlı sınav sistemi GMAT CAT’in öğrenci ile sürekli etkileşim halinde olması ve soruları sınav sırasında belirlemesi sebebiyle puanlama sistemi oldukça kompleks bir yapıya sahiptir. Sınavdan alacağınız puan cevaplarınızın doğruluk oranına ve yanıtladığınız soruların zorluk derecesine göre belirlenir. Bu sebeple ilk başta sınava kötü başlasanız bile daha sonra göstereceğiniz üstün bir performansla oldukça yüksek bir puan alabilirsiniz.

GMAT sınavı öğrencileri dört alanda değerlendirmeye tabi tutar:

1. Sayısal Bölüm Puanı: Cevaplarınızın doğruluk oranı ve karşılaştığınız soruların zorluk derecesine göre 0 ile 60 arasında bir puan alırsınız.
2. Sözel Bölüm Puanı: Sözel bölümde gösterdiğiniz performans yine soruların zorluk derecesi ve cevaplarınızın doğruluğuna göre 0 ile 60 arasında bir puanla değerlendirilir.
3. Toplam puan: Sayısal ve sözel bölümlerin her ikisindeki başarınız dikkate alınarak 200 ile 800 arasında bir puan verilir.
4. Analitik Yazınsal Değerlendirme puanı: Yazılarınızla ilgili olarak yapılan değerlendirmeler sonucunda verilen puanların ortalaması alınarak bulunur. Ondalık bir puanlama çıktığı takdirde en yakın tam sayıya tamamlanır ve 0 ile 6 arasında bir puan değeri alır.

Sınav Sonuçlarının Öğrencilere ve Okullara Bildirilmesi

Resmi olmayan sınav sonucunuzu sınavdan hemen sonra test merkezinde öğrenebilirsiniz. Bu sonuçlar sayısal, sözel ve toplam puanı içerir. Sınavdan sonra 10 gün içinde ise ETS’den size, yazınsal analitik değerlendirme (AWA) puanınızı da içeren bir sınav sonuç belgesi postalanır. Sınav sonuçlarınız sınavın hemen sonrasında işaretlediğiniz okullara da ETS tarafından gönderilir. Ek bir ücret ödemeksizin sınav sonuçlarınızı bu şekilde 5 lisansüstü işletme okuluna gönderebilirsiniz

GMAT Sonuçları İşletme Okulları Tarafından Nasıl Değerlendirilir?

Her okul kabul edeceği öğrencileri belirlerken GMAT puanlarına ne kadar önem vereceğini kendisi belirler. Okulların bu konuda izledikleri politikalar oldukça farklılık gösterse de temelde üç ana kategoriye ayırabiliriz:

– GMAT puanı ve GPA/genel not ortalamasına eşit ölçüde ağırlık veren okullar,
– GMAT puanına GPA’den daha fazla önem veren okullar,
– GPA’e GMAT puanından daha çok önem veren okullar.

Örnek GMAT Soruları

GMAT Mini Test


Okumadan Geçmeyin:En Çok Aranan Kelimeler:

GMAT,gmat soruları,gmat örnek sınav,gmat sınav orneği,örnek gmat sınavı,gmat kac soru

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir