Vodafone Telsiz Kullanım Ücreti

Vodafone Telsiz Kullanım Ücreti

--Reklam--

Vodafone’dan tarafından telefonuma bir mesaj geldi. Gelen mesaj “1 Ağustos itibarıyla adınıza devletimize ödenecek telsiz kullanım ücreti 1,1TL olarak bakiyenizden düşecek. Detay ve 100DK hediye için Ücretsiz 7011i arayın”

--Reklam--

Önce sanırım sahtekar mesajlardan biridir. Sonra Vodafone’nın resmi sitesinde bununla ilgili habere karşılaşınca doğruluğunu anladım. Peki Telsiz Kullanım Ücretini Ödemek İstemeyenler ne yaapcak? Vodafone hattınızı diğer operatörlere taşıdığınızda o ücreti ödeme gibi bir zorunluluğunuz kalmıyor. Vodafone Telsiz Kullanım Ücreti ile ilgili Sık Sorulan Soruları okuyabilirsiniz.

Telsiz Kullanım Ücreti

Her GSM abonesinin devlete ödemekle yükümlü olduğu Telsiz Kullanım Ücreti, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunun 46. maddesi ve ekli ücret tarifesi gereğince sistemde yer alan her abonenin yıllık 13,2 TL olarak devlete ödemekle yükümlü olduğu bir ücrettir. Bu ücret abonelerimiz için aylık 1,1 TL olarak taksitlendirilerek 1 Ağustos 2011 tarihinden itibaren aylık taksitler halinde tahsil edilecektir.

“Telsiz Kullanım Ücreti’ni benim adıma Vodafone ödesin.” diyorsanız Cep Standart Tarifesi tam size göre!

Neden Telsiz Kullanım Ücreti alınıyor?

Telsiz Kullanım Ücreti, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunun 46. maddesi ve ekli ücret tarifesi gereğince sistemde yer alan her abonenin yıllık 13,2 TL olarak devlete ödemekle yükümlü olduğu bir ücrettir.

Bu ücret, faturasız abonelerimiz için aylık 1,1 TL olarak taksitlendirilerek 1 Ağustos 2011 tarihinden itibaren bakiyelerinden düşecektir.

Hattımda TL yoksa nasıl 1,1 TL çekilecek?

Hattınızda yeterli TL yoksa, 1,1 TL Cep Avans hesabınızdan düşecektir. Cep Avans hesabınızdan da çekilemeyen tutar oluşursa bir sonraki döneme borç olarak yazılacak ve ilk yüklemenizde bu tutar bakiyenizden düşecektir.

Yükleme yapıp 1,1 TL çekildikten sonra tarife avantajlarımdan yararlanabilecek miyim?

Evet, 1,1 TL bakiyenizden düştükten sonra tarife avantajlarınızdan yararlanmaya devam edebileceksiniz.

1,1 TL Cep Avans bakiyemden de düşülebiliyor mu?

Evet, 1,1 TL olan Telsiz Kullanım Ücreti taksidi Cep Avans bakiyenizden de düşebilir.

Telsiz Kullanım Ücreti her yıl 13,2 TL mi olacak?

Telsiz Kullanım Ücreti’nin yıllık tutarı Maliye Bakanlığı’nın belirlediği yeniden değerleme oranında her yıl artırılmaktadır. 2012 yılı için aylık olarak tahsil edilecek tutar yeniden değerleme oranında meydana gelen artıştan sonra belirli olacaktır. Yukarıda yer alan yıllık 13,2 TL’lik tutar 2011 yılı için geçerli olan tutardır.

Telsiz Kullanım Ücreti faturalı abonelerden de alınıyor mu?

Evet, faturalı abonelerde Telsiz Kullanım Ücreti aylık olarak faturalara yansıtılmaktadır.

Ağustos ayında hattımda 1,1 TL yoktu, Eylül ayında kaç TL bakiyemden düşecek?

Ağustos ayında hattınızdan 1,1 TL’nin tahsil edilememesi durumunda Eylül ayına borç olarak devir edecek, ilk yüklemenizle birlikte bu tutar tahsil edilecektir. Eylül ayının taksit dönemi de gelmiş ise borcunuz 2,2 TL olacak, yapacağınız ilk TL yüklemenizde bakiyenizden 2,2 TL düşecektir.

Borçluyken numaramı başka bir operatöre taşıyıp yeniden Vodafone’a gelirsem kalan borç kesilecek mi?

Hayır, borçlarınız silinir.

Vodafone’un benim adıma Telsiz Kullanım ücretini ödemesi için ne yapmalıyım?

Cep Standart Tarifesi’ne geçebilirsiniz. Faturasız aboneler için geçerli olan Cep Standart Tarifesi’nde Telsiz Kullanım Ücreti Vodafone tarafından karşılanmaktadır. Bu tarife ile yükleme şartı olmadan heryöne dakikası 40 kuruşa konuşabilirsiniz. Bu tarifeyi kullanırken faturasız tarifeler için sunulan tüm avantajlı kampanya ve promosyonlardan da faydalanabilirsiniz.

Diğer operatördeki hattımı Vodafone faturasız hatta taşımak istiyorum. Telsiz Kullanım ücreti ödemem gerekecek mi?

Vodafone’a geldiğiniz senenin sonuna kadar Telsiz Kullanım Ücreti ödemeniz gerekmemektedir. Çekilen tutar olursa hattınıza iade edilecektir.

Cep Standart Tarifesi’ne geçip daha sonra başka bir tarifeye dönersem borcum ne olur?

Cep Standart Tarifesi’nde olduğunuz sürece aylık 1,1 TL Telsiz Kullanım Ücreti hattınıza yansımaz ancak başka bir tarifeye geçtiğiniz zaman Telsiz Kullanım Ücreti ödemeye başlarsınız.

Cep Standart Tarifesi’ne geçtiğiniz tarih itibariyle, tahsilat anında Cep Standart Tarifesi’nde iseniz aylık 1,1 TL’lik ücreti ödemezsiniz, ancak geçmiş aylardan kalmış borç tutarınız olması durumunda, ilk yüklemenizde geçmiş aylardan kalan borcunuz bakiyenizden düşülür.

Örneğin, Cep Öğrenci tarifesinde iken Nisan ayında bakiyeniz yeterli olmadığı için 1,1 TL’lik borcunuz varsa, Mayıs ayında Cep Standart Tarifesi’ne geçer ve yükleme yaparsanız Mayıs ayı için 1,1 TL ödemezsiniz ancak Nisan ayından kalan borcunuz bakiyenizden düşülür.

Çekilmemiş borçlarımla hattımı devrettim, borçlar devralan kişiye mi yansıyacak?

Hayır, borçlar devralan kişiye yansımayacaktır.


Okumadan Geçmeyin:En Çok Aranan Kelimeler:

vodafone telsiz kullanım ücreti nasıl iptal edilir,telsiz kullanm creti,telsiz kullanım ücreti iptali,telsiz kullanım ücreti nasıl iptal edilir,telsiz kullanım ücreti,vodafone devlete ödenen telsiz kullanım ücreti iptal,vodafone telsiz kullanım ücreti iptali,vodafon telsiz kullanım ücreti nasıl iptal edilir,telsiz kullanım ücreti nasıl iptal edilir vodafone,telsiz kullanım ücreti iptali vodafone

You may also like...

9 Responses

 1. fikret kaba dedi ki:

  5809 sayılı kanunun 46.maddesinde cep telefonları için böyle bir vergiden bahsedilmiyor bugsm şirketlerinin oyunudur saygılar.

  • nethalil dedi ki:

   5809 sayılı kanun;
   Telsiz ücretleri

   MADDE 46- (1) Bu Kanun uyarınca telsiz cihaz ve sistemleri için alınacak telsiz ruhsatname ve yıllık kullanım ücretleri, teknik muayene ve benzeri hizmetler karşılığında alınacak ücretler bu Kanuna ekli ücret tarifesinde gösterilmiş olup, söz konusu ücretler Kuruma gelir kaydedilir. Kurumun önerisi ve Bakanlığın teklifi üzerine, bu Kanuna ekli ücret tarifesine hizmet kalemleri ilave etmeye veya çıkarmaya ve eklenen hizmet kalemlerine ilişkin ücretleri belirlemeye, Bakanlar Kurulu yetkilidir. Ücret tarifesinde belirtilen ücretleri gerektiğinde her bir ücret kalemini yüzde ellisine kadar azaltmaya veya her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Maliye Bakanlığınca belirlenecek yeniden değerleme oranını geçmemek kaydıyla artırmaya, Kurum yetkilidir.

   (2) Ancak, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II) ve (III) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ve özel bütçeli idareler ile düzenleyici ve denetleyici kurumlar, köy tüzel kişilikleri, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Kızılay, belediyeler ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kullanılan ve Dışişleri Bakanlığınca belirlenen yabancı devletlerin temsilciliklerine ait yetkilendirme kapsamı dışında olan her türlü telsiz cihaz ve sistemleri telsiz ruhsatnamesi ve yıllık kullanım ücretinden muaftır.

   (3) Kurumdan yetki almak suretiyle elektronik haberleşme hizmeti yürüten işletmeciler, kendi sistemlerine dahil her türlü abonenin bu Kanun uyarınca Kuruma ödemek zorunda olduğu telsiz ruhsatname ve yıllık kullanma ücretlerini, abonelerinden Kurum adına tahsil ederek, Kurum tarafından belirlenecek usuller çerçevesinde, Kurum hesaplarına devretmekle yükümlüdürler.

   (4) Kurumun bu madde kapsamındaki alacakları 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun uygulanmasında imtiyazlı alacaklardan sayılır. Bu alacakların tahsili genel hükümlere tabi olup, her türlü vergi, resim ve yargı harçlarından muaftır. Bu alacaklar için zamanaşımı süresi on yıldır.

   (5) Mobil elektronik haberleşme hizmeti sunan işletmecilerin faturalı abonelerinden (ön ödemeli aboneleri hariç olmak üzere) alınan ruhsatname ve kullanma ücretleri, işletmecinin sistemine abone olunan ay itibariyle geriye kalan aylar için yıl sonuna kadar eşit taksite bölünerek alınır.

   (6) Yetkilendirme kapsamı dışında bulunan telsiz cihaz ve sistemlerine ait telsiz ruhsatname ve kullanım ücretleri, ruhsatlandırma süresine göre peşin alınır. Kurum tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde belirlenen süre sonunda telsiz ruhsatname ve kullanım ücretlerinin ödenmemesi halinde söz konusu cihaz ve sistemlere ilişkin telsiz kurma ve kullanma izinleri ve telsiz ruhsatnameleri iptal edilir.

 2. x-men dedi ki:

  standart tarifeye geçmeç için
  ”STANDART ” 7048 E mesaj atıyorum ama gelen cevap :SEçmiş olduğunuz paket için kisitiniz mevcuttur.Talebiniz gerçekleştirilememiştir ..
  CEVAPLI BİR MESAJ GÖNDERİLİYOR TARAFIMA …

 3. Nur dedi ki:

  “Mobil elektronik haberleşme hizmeti sunan işletmecilerin faturalı abonelerinden (ön ödemeli aboneleri hariç olmak üzere) alınan ruhsatname ve kullanma ücretleri, işletmecinin sistemine abone olunan ay itibariyle geriye kalan aylar için yıl sonuna kadar eşit taksite bölünerek alınır.”

  faturalı hatlar için madde koymuşlar ancak benim faturasız ve 1.1TL alacaklarını belirten msj yolladılar… ne oldu da 2008’den beri olan kanun gösterilerek 2011 Ağustos’unda ücreti alacaklarını söylüyorlar anlamadım ve hiçbir yerde de açıklama bulamadım…

  • nethalil dedi ki:

   @Nur, Her GSM abonesinin devlete ödemekle yükümlü olduğu Telsiz Kullanım Ücreti, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunun 46. maddesi ve ekli ücret tarifesi gereğince sistemde yer alan her abonenin yıllık 13,2 TL olarak devlete ödemekle yükümlü olduğu bir ücrettir. Bu ücret abonelerimiz için aylık 1,1 TL olarak taksitlendirilerek 1 Ağustos 2011 tarihinden itibaren aylık taksitler halinde tahsil edilecektir.
   Yazıda açıklama mevcut, okuyabilirsiniz.

 4. cemre dedi ki:

  neden sadece vodafone alıo bu ücreti diğerleri almıyor bunda bir saçmalık yook mu ???

 5. mehmetkara dedi ki:

  werdiğim tüm telsiz kullanım ücretleri vodefone haram olsun sana hakkımı helal etmiyorum Allah inşallah en yakın zamanda belanı verirde batarsın….Amin

 6. volkan dedi ki:

  ya hükümetin bi kıyağı daha vatandaşa, verin daha siz oyları ne kıyaklar geçecek daha bakın…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir