Corona Virüsü - COVID-19 ÖNLEME VE TEDAVİ EL KİTABI

Corona Virüsü – COVID-19 ÖNLEME VE TEDAVİ EL KİTABI

--Reklam--

COVID-19 ÖNLEME VE TEDAVİ EL KİTABI

--Reklam--

Zhejiang Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından Corona Virüs Covid-19 ile ilgili üniversite doktorlarının yazmış olduğu Corona Virüs Nedir? Corona Virüs Nasıl Tedavi Edilir? Corona Virüs Önleme Yöntemleri? Corona Virüs Korunma Yöntemleri ? Corona Virüs ile Mücadele El Kitabı…

COVID-19 ÖNLEME VE TEDAVİ EL KİTABI
(Handbook of COVID-19 Prevention and Treatment)

Birinci Bölüm: Önleme ve Kontrol Yönetimi
I. İzolasyon Alanı Yönetimi
II. Personel Yönetimi
III. COVID-19 İlişkili Kişisel Korunma Yönetimi
IV. COVID-19 Salgını Sırasında Hastane Uygulama Protokolleri
V. Salgın Önleme ve Kontrol için Dijital Destek
İkinci Bölüm: Tanı ve Tedavi
I. Kişiselleştirilmiş, İşbirliğine Dayalı ve Çok Disiplinli Yönetim
II. Etiyoloji ve İnflamasyon Göstergeleri
III. COVID-19 Hastalarında Hasta Görüntüleme Bulguları
IV. COVID-19 Hastalarının Tanı ve Tedavisinde Bronkoskopi Uygulaması
V. COVID-19 Tanısı ve Klinik Sınıflaması
VI. Patojenlerin Zamanında Giderilmesi İçin Antiviral Tedavi
VII. Anti-şok ve Anti-hipoksemi Tedavisi
VIII. İkincil Bulaşı Önlemek için Rasyonel Antibiyotik Kullanımı
IX. Bağırsak Mikroekolojisi ve Beslenme Desteği Dengesi
X. COVID-19 Hastaları için ECMO Desteği
XI. COVID-19 Hastalarında İyileştirici Plazma Tedavisi
XII. İyileştirici Etkinliği Artırmak için TCM Sınıflandırma Terapisi
XIII. COVID-19 Hastalarında İlaç Kullanım Yönetimi
XIV. COVID-19 Hastalarına Psikolojik Müdahale
XV. COVID-19 Hastalarında Rehabilitasyon Tedavisi
XVI. COVID-l 9 Hastalarında Akciğer Transplantasyonu
XVII. COVID-19 Hastaları İçin Taburculuk Standartları ve Takip Planı
Üçüncü Bölüm: Hemşirelik
I. Yüksek Akımlı Nazal Kanül (HFNC) Oksijen Tedavisi Alan Hastalara Hemşirelik Bakımı
II. Mekanik Ventilasyonu Olan Hastalarda Hemşirelik Bakımı
III. ECMO’nun Günlük Yönetimi ve Takibi (Ekstrakorporeal Membran Oksijenasyonu)
IV. ALSS’de Hemşirelik Bakımı (Yapay Karaciğer Destek Sistemi)
V. Sürekli Renal Replasman Tedavisi (CRRT) Bakımı
VI. Genel Bakım
Ek
I. COVID-19 Hastaları İçin Tıbbi Tavsiyeler
II. Tanı ve Tedavi için Çevrimiçi (Online) Danışma Süreci


Okumadan Geçmeyin:

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir