Ales Puan Türlerine Göre Test Ağırlıkları?

Ales Puan Türlerine Göre Test Ağırlıkları?

--Reklam--

ÖSYM tarafından yapılan ALES sınavını merak edenler için Ales 1-2-3 Nedir? yazısını okuyabilirsiniz. Peki bu sınava hazırlanırken hangi puan türlerine göre hazırlanmanız gerekir? Testlerin ağırlıkları nasıl oluşmaktadır? Sayısal, Sözel, eşit ağırlık adayların nasıl bir yol izlemelidirler? işte tüm aklınıza gelebilecek soruların yanıtları…

--Reklam--

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testeki sorulara doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacaktır.

Ağırlıklı puanlar hesaplandıktan sonra bu puanlar, aşağıdaki formül kullanılarak 100 üzerinden puanlara dönüştürülecektir.

Sayısal Bölümünden sorumlu olan adaylar için, 3 Sözel sorusu 1 Sayısal sorusuna bedel olacaktır, öncelik olarak Sayısal sorularını tamamladıktan sonra vakit kalırsa bu testi çözmeleri tavsiye edilir.

Sözel  Bölümünden sorumlu olan adaylar için, 3 Sayısal sorusu 1 Sözel sorusuna bedel olacaktır, öncelik olarak Sözel sorularını tamamladıktan sonra vakit kalırsa bu testi çözmeleri tavsiye edilir.

Eşit ağırlık Bölümünden sorumlu olan adaylar için, 1 Sözel sorusu 1 Sayısal sorusuna bedel olacaktır, yani iki testte eşit olacağı için hangi alanda daha iyi iseler o testi çözmeleri tavsiye edilir.

Her 3 bölümden sınava giren adaylar için, dikkat edilecek bir husus da, her sorunun standart sapmasına göre puan oluşacağı için, doğru sayısı az olan soruları doğru cevaplamak da daha yüksek puan alınmasını sağlayacaktır.


Okumadan Geçmeyin:

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir